top of page

საშემოდგომო ფასთაცვენა

Client:

MOBER

Year:

2021

ფასთაცვენა- საშემოდგომო ფასდაკლებების კამპანია

ვიზუალები დამზადდა სოციალური ქსელებისა და ვებ გვერდისთვის

bottom of page